Miljö, arbetsmiljö och kvalité


Vi erbjudar och utförar en hög kvalitet, miljövänlig och säker arbetsmiljö till våra kunder och leverantörer.


Vi använder vår egen kvalitetshandbok, vilket överensstämmer med principerna i ISO 14000, som bidrar till att säkerställa att alla våra projekt är framgångsrika, från start till mål.

Kvalitetshandboken består av olika kontrollark med syfte att följa, övervaka, och utvärdera projektens olika faser.


Detta är ett nyckelverktyg som bidrar till att förebygga och minimera problemställningar som kan uppstå i projekten. Samtidigt hjälper kvalitetshandboken att se till att alla standarder, krav och specifika-tioner som överenskommits med våra kunder är uppfyllda och i enlighet med myndigheters krav.